Specimen minutum van enkele pagina’s uit de editie (pagina’s 482-486, brief van Marnix aan Carolus Clusius)