De auteur

Prof. Dr. Em. Rudolf DE SMET (1952-)

 

Beknopt academisch curriculum :

 

-Doctor in de taal- en letterkunde Latijn-Grieks (1984)

-Lid , vervolgens Secretaris en Directeur van het Interuniversitair Instituut Renaissance en Humanisme (VUB-ULB), actueel nog steeds lid

-Vice Decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte VUB

-Lid van de RvB van de VUB

-Lid van RvB van het Gemeenschapsonderwijs als VUB-vertegenwoordiger

-Lid van de RvB van de Academia Belgica (Rome)

-Medeverantwoordelijke voor het dagelijks beheer van het Erasmusfonds (VUB-ULB)

-Stichtend voorzitter van de vakgroep TALK (VUB)

-Laureaat van de Academia Belgica te Rome

-Gewoon Hoogleraar aan de VUB tot het volledige emeritaat (2015)

-Vrijwillig  onbezoldigd wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep TALK (2016-2017)

 

Auteur van o.a.:

 

-1)- Hadrianus Beverlandus (1650-1716), Non unus e multis peccator.  Studie over het leven en werk van Hadriaan Beverland, Brussel 1988.  (Monografie, ingediend als antwoord op de prijsvraag van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België).  Bekroond door de Academie op 19 december 1987, Brussel, 1988, 187 pp.

2)- Andreas Vesalius 1514-1564.  Bio- bibliografische schets. (monografie, 64 pp.). Uitgave van het Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum Karel Cuypers, Brussel, 1987, 64 pp.

3)- Marnixi Epistulae.  De briefwisseling van Marnix van Sint Aldegonde, een kritische uitgave. Pars I (1558-1576),  Brussel, 1990 , In samenwerking met A. Gerlo, 340 pp.

4)- Marnixi Epistulae. De briefwisseling van Marnix  van Sint  Aldegonde,  een kritische  uitgave. Pars  II  (1577-1578). In samenwerking met A. Gerlo, Brussel, 1992, 311 pp.

5)- Marnixi Epistulae. De briefwisseling van Marnix  van Sint  Aldegonde,  een kritische  uitgave. Pars  III  (1579-1581). In samenwerking met A. Gerlo, Brussel, 1996, 329 pp.

6)- Marnixi Epistulae. De briefwisseling van Marnix  van Sint  Aldegonde,  een kritische  uitgave. Pars  IV, (1582-1584), Brussel,  2006, 352 pp.

7)- Marnixi Epistulae. De briefwisseling van Marnix  van Sint  Aldegonde,  een kritische  uitgave. Pars  V, (1585-1598), met de medewerking van F. Vanhaecke & T. Wauters, Brussel-Wetteren,  2017, 761 pp.

 

 

Auteur van ca. 150 Wetenschappelijke artikels, lezinggever van ca. 130 voordrachten, editor en co-editor van 15 boekdelen, organisator en coörganisator van diverse internationale  colloquia.